Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Μεταφέρθηκαν 1.184.312.369 μετοχές σε λογαριασμό του ΕΦΚΑ

Attica Bank: Μεταφέρθηκαν 1.184.312.369 μετοχές σε λογαριασμό του ΕΦΚΑ

Η Attica Bank γνωστοποιεί ότι στις 07.04.2017 ολοκληρώθηκε η μεταφορά 1.184.312.369 κοινών μετοχών της Τράπεζας από τη μερίδα και λογαριασμό που κατείχε το πρώην Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στη μερίδα και λογαριασμό του Ε.Φ.Κ.Α.

Μετά τη μεταφορά, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Τράπεζας που κατέχει ο ΕΦΚΑ στην Τράπεζα διαμορφώνεται σε 50,626% επί των κοινών ονομαστικών μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v