Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Από 13 Ιουνίου ξεκινά η καταβολή μερίσματος

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01 Ιουνίου 2017.

ΓΕΚΕ: Από 13 Ιουνίου ξεκινά η καταβολή μερίσματος

Η ΓΕΚΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017:

-Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως χρήσεως 2016 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.president.gr): Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.

-Ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της χρήσεως 2016 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης): Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.

-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη 01 Ιουνίου 2017.

-Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσης 2016: Τρίτη 06 Ιουνίου 2017.

-Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσης 2016 (record-date): Τετάρτη 07 Ιουνίου 2017.

-Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος: Τρίτη 13 Ιουνίου 2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v