Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Στις 27/4 έχει προγραμματιστεί η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης. Αναλυτικός πίνακας με το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ της Νίκας.

Νίκας: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Η εταιρεία Νίκας έδωσε στη δημοσιότητα το  Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη δημόσια προσφορά μετοχών της, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών της ΕΧΑΕ.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.8 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:

 Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24 Απριλίου 2017, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Ε.Χ.Α.Ε (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και της Εταιρίας http://nikas.gr/el/anakoinwseis-xa).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας, 22ο χιλ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565 Αγ. Στέφανος- Αττικής, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v