Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Μεικτό μέρισμα 0,1750€/μετοχή αποφάσισε η ΓΣ

Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μαΐου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Σαράντης: Μεικτό μέρισμα 0,1750€/μετοχή αποφάσισε η ΓΣ

Τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,1750 ευρώ ανά μετοχή που δικαιούται μέρισμα (δηλαδή εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία) ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Σαράντης, που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 3 Μαΐου.

Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μαΐου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων των μελών του Δ.Σ. Κυριάκου Σαράντη και Γρηγορίου Σαράντη και για το έτος 2017 και μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει εντός του έτους 2018 και ενέκρινε τα καταβληθέντα εντός της χρήσεως 2016 ποσά στα προαναφερόμενα μέλη του Δ.Σ., καθώς επίσης ενέκρινε και την καταβολή των εξόδων παραστάσεως προς τα μέλη του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Ροζακέα και Αντώνιο Αγιοστρατίτη.

Δεδομένου ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έληγε στις 30/11/2017, εξέλεγξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την ίδια ακριβώς σύνθεση, για το διάστημα από 03/05/2017 έως 30/06/2022 ή μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022.

Με την απόφαση επανεκλογής του Δ.Σ., αποφασίστηκε συνακολούθως και η επανεκλογή της Επιτροπής Ελέγχου που υφίσταται ως επιτροπή του Δ.Σ. με την ίδια ακριβώς σύνθεση δηλαδή:  Δημήτριος Ευσταθίου του Κων/νου (Πρόεδρος Ε.Ε.), Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, (Μέλος Ε.Ε.) και Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, (Μέλος Ε.Ε.)

Στις 16 Μαΐου η καταβολή του μερίσματος

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 03.05.2017 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,17254 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 488.400 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,1750 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,14875 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2016 ορίσθηκε η 09.05.2017. Δικαιούχοι στη λήψη του προμερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 10.05.2017 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 16.05.2016 από την από την πληρώτρια τράπεζα Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v