Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σύσταση εταιρίας από την Euromedica

Η Euromedica στις 11/3/2008 προχώρησε, από κοινού με 53 ιατρούς 16 διαφορετικών ειδικοτήτων, στη σύσταση νέας πολυμετοχικής ανώνυμης εταιρίας με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία στη Θεσσαλονίκη Γενικής Κλινικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ογκολογία, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο θεραπευτικό τομέα (χειρουργική, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία).

Σύσταση εταιρίας από την Euromedica
Η Euromedica στις 11/3/2008 προχώρησε, από κοινού με 53 ιατρούς 16 διαφορετικών ειδικοτήτων, στη σύσταση νέας πολυμετοχικής ανώνυμης εταιρίας με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία στη Θεσσαλονίκη Γενικής Κλινικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ογκολογία, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο θεραπευτικό τομέα (χειρουργική, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία).

Η Κλινική θα περιλαμβάνει όλες τις κλινικές και εργαστηριακές ειδικότητες που σχετίζονται με ογκολογικά περιστατικά και θα έχει δυναμικότητα 150 κλινών.

Στόχος είναι να αποτελέσει την πρώτη εξειδικευμένη στον τομέα αυτό ιδιωτική κλινική στην Ελλάδα, και να καταστεί ογκολογικό κέντρο αναφοράς στα Βαλκάνια.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας είναι 1.100.000 ευρώ.

Η συμμετοχή της Euromedica στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας είναι 50%, ενώ στο υπόλοιπο 50% συμμετέχουν με διάφορα ποσοστά, 53 ιατροί.

Η Euromedica ακολουθεί και στη νέα της μονάδα το μοντέλο εταιρικής συνεργασίας με τον ιατρικό κόσμο, το οποίο ήδη έχει οδηγήσει στην επιτυχημένη λειτουργία της κλινικής γυναίκας ΓΕΝΕΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη και της Γενικής Κλινικής Euromedica Δωδεκανήσου στη Ρόδο.

Στο ίδιο μοντέλο εταιρικής συνεργασίας με ιατρούς μελετάται η ολοκλήρωση και η λειτουργία της ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ στην Κέρκυρα, η οποία πρόσφατα εξαγοράστηκε από τη Euromedica.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v