Πετρόπουλος: Νέος πρόεδρος ο Μ. Μιχαλούτσος

Ο κ.Κώστας Πετρόπουλος υπηρέτησε συνολικά την Εταιρία 46 χρόνια και κατείχε τη θέση του Προέδρου από το 1971. Σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την ανακήρυξη του σε Επίτιμο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πετρόπουλος: Νέος πρόεδρος ο Μ. Μιχαλούτσος

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοίνωσε ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στις 10 Μαΐου 2017, ο κ. Κώστας Πετρόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για λόγους συνταξιοδότησης.

Ο κ.Κώστας Πετρόπουλος υπηρέτησε συνολικά την Εταιρία 46 χρόνια και κατείχε τη θέση του Προέδρου από το 1971. Σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την ανακήρυξη του σε Επίτιμο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την μη αντικατάσταση του κ. Κώστα Πετρόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και εξέλεξε παμψηφεί τον κ. Μιχάλη Μιχαλούτσο ως νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Μιχάλης Μιχαλούτσος Πρόεδρος του ΔΣ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Ιωάννης Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Εμπέογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ευστάθιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ιωάννης Φιλιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Στελεχών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γιώργος Δράκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ιωάννης Κατσουρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Στέφανος Μάνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μιχάλης Οικονομάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει τον Απρίλιο του 2018.

Οι ανωτέρω αποφάσεις θα επικυρωθούν στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v