Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Στα 440.000 ευρώ τα κέρδη α΄ τριμήνου

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €5,5 εκ. το α’ τρίμηνο 2017 μειωμένος κατά 28%. Η πτώση αποδίδεται κυρίως στη μείωση της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών υποχώρησε κατά 42%.

ΕΧΑΕ: Στα 440.000 ευρώ τα κέρδη α΄ τριμήνου

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΧΑΕ μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €0,44 εκ. έναντι €1,86 εκ. το α’ τρίμηνο 2016, μειωμένα κατά 76%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α’ τρίμηνο, μετά από φόρους και ζημιές αποτίμησης χρεογράφων, είναι €0,001, έναντι €0,02 το α’ τρίμηνο 2016.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €5,5 εκ. το α’ τρίμηνο 2017 έναντι €7,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένος κατά 28%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα €5,3 εκ. έναντι €7,35 εκ., μειωμένα κατά 27%.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών. Συγκεκριμένα, το α’ τρίμηνο 2017 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €41,5 εκ. έναντι €71,7 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 42%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 13,5% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2016 (€44,3 δις έναντι €39,1 δις).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 31.3.2017 στις 666,06 μονάδες, αυξημένος κατά 15,4% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (577,12 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 23,4% το α’ τρίμηνο 2017 από 36,5% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 70,4 εκ. μετοχές έναντι 124,4 εκ. μετοχές.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 7% (71,5 χιλ. έναντι 66,8 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης μειώθηκαν κατά 28% λόγω της πτώσης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά. Το μέσο έσοδο ανά συμβόλαιο μειώθηκε κατά 36% και διαμορφώθηκε στα €0,085 έναντι €0,133 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου σημείωσε μείωση 3,8% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2016 (€3,69 εκ. έναντι €3,83 εκ.). Αντίστοιχα, το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε μείωση 3,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (€4,02 εκ. έναντι €4,16 εκ.).

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α’ τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν στα €0,62 εκ. έναντι €2,7 εκ. το α’ τρίμηνο 2016, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v