Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στις 22/6 η Γενική Σσυνέλευση

Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου στις 10:00. Θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η μείωση μετοχικού κεφαλάιου των εταριειών της Alpha Real Estate Bulgaria και Chardash Trading.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στις 22/6 η Γενική Σσυνέλευση
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών του ομίλου Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D  και Chardash Trading E.O.O.D. και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι μεταξύ των θεμάτων για τα οποία θα κληθούν να λάβουν απόφαση οι μέτοχοι της Alpha Αστικά Ακίνητα στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου, στις 10:00, στο κεντρικό κτήριο της Alpha Bank (Σταδίου 40, 3ος όροφος).

Συγκεκριμένα, τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής:

  1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής  κερδών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντιστοίχως και για τον έλεγχο, της διαχειριστικής Χρήσεως 2016.
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική Χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
  4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών του Ομίλου Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D  και Chardash Trading E.O.O.D.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών και μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
  6. Τροποποίηση των άρθρων 9 και 28 του Καταστατικού.
  7. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v