Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Επιστροφή κεφαλαίου €0,25/μετοχή αποφάσισε η ΓΣ

Την επιστροφή κεφαλαίου που θα ανέλθει στα 0,2599 ευρώ μετά την προσαύξηση με το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις 5.020.563 ίδιες μετοχές, ενέκρινε η ΓΣ της ΕΧΑΕ.

ΕΧΑΕ: Επιστροφή κεφαλαίου €0,25/μετοχή αποφάσισε η ΓΣ

Η ΕΧΑΕ ανακοίνωσε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 39.601.442 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 60,6% επί συνόλου 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών, μη υπολογιζομένων 5.020.563 ιδίων μετοχών της εταιρείας.

H Γενική Συνέλευση συζήτησε και ομόφωνα έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 15.688.455,12 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,24 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το άνω ποσό που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά με το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις 5.020.563 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, και θα ανέλθει τελικά στα 0,2599 Ευρώ.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση χορήγησε προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου.

Η Εταιρεία, με νεώτερη ανακοίνωση, θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις ημερομηνίες προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου.

Στο 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 4.006.432,92 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 65.368.563 σε 60.599.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 4.769.563 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, όπως ισχύει και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Εταιρεία, με νεώτερη ανακοίνωση, θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ημερομηνία ακύρωσης των ιδίων μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v