Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Ξεκινά αγορές ιδίων μετοχών με ανώτερη τιμή έξι ευρώ

Η ημερομηνία λήξης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών είναι η 23η Μαίου του 2019.

Πλαίσιο: Ξεκινά αγορές ιδίων μετοχών με ανώτερη τιμή έξι ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πλαίσιο ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ξεκινήσει από την 03.07.2017 την εφαρμογή - υλοποίηση της από 23.05.2017 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά κατ΄ ανώτατο όριο 2.207.566 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή 3,00 ευρώ και ανώτατη 6,00 ευρώ για κάθε μετοχή και με ημερομηνία λήξης του εν λόγω προγράμματος αγορών την 23η Μαΐου 2019.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v