Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα 7,28 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Πλαίσιο

Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.284.969,45 ευρώ, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 22.075.665 και απορρέουν από ισάριθμες κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ εκάστης.

Στα 7,28 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Πλαίσιο
Η Πλαίσιο ανακοίνωσε ότι μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.430,55 ευρώ λόγω ακύρωσης 4.335 ιδίων μετοχών, που αποφασίσθηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Μαίου 2017, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 7.284.969,45 ευρώ, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 22.075.665 και απορρέουν από ισάριθμες κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ εκάστης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v