Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Από 10/7 με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές στο ΧΑ

Η τακτική γενική συνέλευση της ετιαρέιας αποφάσισε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,586 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,3 ευρώ ανά μετοχή.

Ευρωσύμβουλοι: Από 10/7 με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές στο ΧΑ
Από την 10.7.2017 οι μετοχές της Ευρωσύμβουλοι θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, των τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) ανά μετοχή, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ευρωσύμβουλοι, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (2.586.967,50€) για ισόποσο συμψηφισμό ζημιών.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εξήντα λεπτά του Ευρώ (0,60€) σε τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30€).

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (2.586.967,50€) διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (8.623.225) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v