Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Yπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Πληρεξούσια καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η Εθνική Τράπεζα.

Πλαίσιο: Yπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η Διοίκηση Πλαίσιο, σε συνέχεια της από 10ης Μαίου 2016 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και της από 21 Ιουλίου 2017 κατ΄εξουσιοδότηση ληφθείσας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι την 2α Αυγούστου 2017, υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, όπως ισχύουν σήμερα, συνολικής ονομαστικής αξίας 6.000.000,00 ευρώ και διάρκειας 6 ετών, με κάλυψη αυτού από τις Τραπεζικές Εταιρείες Εθνική Τράπεα A.E. και NBG BANK MALTA LTD.

Πληρεξούσια καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Το προϊόν του εν λόγω κοινού και μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία με σκοπό την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v