Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Αναβλήθηκε η ΓΣ λόγω έλλειψης απαρτίας

Στη ΓΣ επί συνόλου 15.794.281 κοινών ονομαστικών παραστάθηκε 1 μέτοχος κάτοχος συνολικά 2.562 μετοχών, ήτοι 0,0077% του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΕΓΕΚ: Αναβλήθηκε η ΓΣ λόγω έλλειψης απαρτίας

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 συγκλήθηκε η 77η Γενική Συνέλευση των μετόχων της AΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας.

Επί συνόλου 15.794.281 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Συνέλευση, παραστάθηκε 1 μέτοχος κάτοχος  συνολικά 2.562 μετοχών, ήτοι 0,0077% του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης απαρτίας του 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 29§1 του κ.ν. 2190/1920, η Τακτική Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και θα συγκληθεί Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., στον ίδιο τόπο, για λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v