Νέος πρόεδρος στην Τηλέτυπος ο Μάρκος Χύτας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης.

Νέος πρόεδρος στην Τηλέτυπος ο Μάρκος Χύτας

Την 4.9.2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., το οποίο εξελέγη από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Αυγούστου 2017.

Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίσθηκε ο κ. Μάρκος Χύτας του Ευαγγέλου.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου έχει ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση πενταετής (μέχρι την 17.8.2022), απαρτίζεται από τους κυρίους :

- Μάρκο Χύτα του Ευαγγέλου, έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αθηνών (Μεσογείων 7), κάτοχο του δ.α.τ. ΑΒ 660796, υπαγόμενο στη ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών με Α.Φ.Μ. 078715472, Πρόεδρο Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.

- Γεώργιο Δημάκη του Βασιλείου, έλληνα υπήκοο, διαμένοντα στην Πάτρα Αχαϊας (Κ. Παλαιολόγου 96), κάτοχο του δ.α.τ. ΑΒ 312993, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Γ΄ Πατρών με Α.Φ.Μ. 014855420, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

- Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτους, έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αιγάλεω Αττικής (Ιωαννίνων 44), κάτοχο του δ.α.τ. ΑΜ 552050, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Αιγάλεω με Α.Φ.Μ. 033421763, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

- Παντελή Ντίλη του Ιωάννου, έλληνα υπήκοο, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής (Μέλητος 2), κάτοχο του δ.α.τ. ΑΖ 020210, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Νέας Σμύρνης με Α.Φ.Μ. 016279210, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και

- Παναγιώτη Παπανελόπουλο του Γεωργίου, έλληνα υπήκοο, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής (Εκάβης 72), κάτοχο του δ.α.τ. ΑΖ 593181, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Γαλατσίου με Α.Φ.Μ. 018054526, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v