Πλαστικά Κρήτης: Σε κοινή μερίδα με τον γιο του μετέφερε το 13% ο Μ. Λεμπιδάκης

Ο CEO της Πλαστικά Κρήτης μετέφερε 5,33 εκατ. κοινές μετοχές από την ατομική του μερίδα στην κοινή μερίδα με τον γιο του, Ιωάννη Λεμπιδάκη.

Πλαστικά Κρήτης: Σε κοινή μερίδα με τον γιο του μετέφερε το 13% ο Μ. Λεμπιδάκης

Από την εταιρία Πλαστικά Κρήτης ανακοινώθηκε ότι την 10/05/2017 έλαβαν χώρα οι ακόλουθες πράξεις:

O κ. Λεµπιδάκης Εµµανουήλ του Ιωάννη, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eταιρίας, µετέφερε 5.338.944 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, από την ατοµική του µερίδα στην κοινή επενδυτική µερίδα «ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΕΜ)», µε συνδικαιούχο τον γιο του, Λεµπιδάκη Ιωάννη του Εµµανουήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 13%, επί συνόλου 41.068.800 κοινών ονοµαστικών µετοχών.

Πριν την ανωτέρω πράξη ο κύριος Λεµπιδάκης Ιωάννης του Εµµανουήλ κατείχε 6.283.210 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, ήτοι ποσοστό 15,299%. Με την ως άνω µεταφορά, ο κ. Ιωάννης Λεµπιδάκης του Εµµανουήλ κατέχει πλέον 11.622.154 κοινές ονοµαστικές µετοχές και δικαιώµατα ψήφου, το δε ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώµατα ψήφου επί των µετοχών της Eταιρίας ανήλθε στο 28,299%. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v