Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Λούλη: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της θυγατρικής Loulis Mel-Bulgaria EAD

Το κεφάλαιο της εταιρείας «Loulis Mel – Bulgaria EAD» θα αυξηθεί από 50.000 BGN σε 582.000 BGN.

Μύλοι Λούλη: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της θυγατρικής Loulis Mel-Bulgaria EAD

H εταιρεία Μύλοι Λούλη ανακοινώνει ότι στις 08.11.2017 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% έμμεσα θυγατρικής της «Loulis Mel – Bulgaria EAD» με μη χρηματική εισφορά του μοναδικού ιδιοκτήτη, που αντιπροσωπεύει απαιτήσεις από δάνεια που έχουν παρασχεθεί στην Εταιρεία.

Το κεφάλαιο της εταιρείας «Loulis Mel – Bulgaria EAD» θα αυξηθεί από 50.000 BGN σε 582.000 BGN.

Η διαφορά μεταξύ της αξίας έκδοσης των νέων μετοχών ποσού 6.916.000 BGN και της ονομαστικής τους αξίας ποσού 532.000 BGN, η οποία ανέρχεται σε 6.384.000 BGN, πιστώθηκε στον λογαριασμό «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v