Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τζιρακιάν Profil: Καλύφθηκε η ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων

Η διαφορά υπέρ το άρτιο μεταξύ της ονομαστικής αξίας (0,30 €) και της τιμής διάθεσης (32 €) εκάστης μετοχής που θα εκδοθεί, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 8.051.800, καταχωρήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας με τίτλο “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

Τζιρακιάν Profil: Καλύφθηκε η ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων

Η Τζιρακιάν Profil  ανακοίνωσε ότι στις 20.11.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε και πιστοποίησε ότι πραγματοποιήθηκε η καταβολή ολόκληρου του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσού 76.200 €, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας ποσού 8.128.000 €.

Η διαφορά υπέρ το άρτιο μεταξύ της ονομαστικής αξίας (0,30 €) και της τιμής διάθεσης (32 €) εκάστης μετοχής που θα εκδοθεί, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 8.051.800, καταχωρήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας με τίτλο “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v