Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Δεκεμβρίου

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας.

Moda Bagno: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Δεκεμβρίου

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Moda Bagno καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθμ. 50, για τη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

«Τροποποίηση άρθρων 2, 4, 9, 10, 11, 12, 19, 22, 29, 30, 31, και 33 του καταστατικού της εταιρείας προς εναρμόνιση του με τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κ.Ν. 2190/1920 και με τον ν. 3016/2002

«Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις», ως ισχύει σήμερα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v