Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Στις 29/12 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 3 εκατ. ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 3.000.000,00 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της Foodlink.

Foodlink: Στις 29/12 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 3 εκατ. ευρώ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Foodlink την 29η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, (Λεωφ. Ειρήνης 47).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 3.000.000,00 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης προς την θυγατρική εταιρεία DOTLINK A.E.

Θέμα 4ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v