Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Διμέτωπη» στρατηγική από την Επίλεκτο

Η αναμενόμενη αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων, θα δώσει στην εταιρεία τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια προκειμένου να επεκταθεί σε νέες κερδοφόρες δραστηριότητες και να περιορίσει τις απώλειες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου.

«Διμέτωπη» στρατηγική από την Επίλεκτο

Η αναβολή της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας Επίλεκτος για την 12η Φεβρουαρίου (αίτημα μετόχου μειοψηφίας με ποσοστό άνω του 5%) εμπόδισε τη διοίκηση της εισηγμένης να αναπτύξει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει, καθώς και να ενημερώσει επισήμως τους μετόχους για μια σειρά εξελίξεων που αφορούν τον εισηγμένο όμιλο.

Σύμφωνα πάντως με εκτιμήσεις, η στρατηγική της Επίλεκτος βασίζεται σε δύο κυρίως πυλώνες:

Ο πρώτος αφορά την ανάπτυξη κερδοφόρων δραστηριοτήτων εκτός του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου. Έτσι, ήδη εδώ και κάποια χρόνια λειτουργεί με επιτυχία μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στη Θεσσαλία, ενώ παράλληλα δρομολογείται και η λειτουργία νέας μονάδας παραγωγής βιοαερίου ισχύος 5,52 MW.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την υλοποιούμενη αναδιάρθρωση της κλωστοϋφαντουργικής δραστηριότητας.

Ήδη κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μερική στροφή από τη νηματουργία προς τα εκκοκκιστήρια και επίσης γίνονται κινήσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό όλων των κατηγοριών του κόστους (ήδη υπήρξε νέα σύμβαση με ΔΕΗ με καλύτερους όρους). Σημείο-κλειδί είναι ο κλωστοϋφαντουργικός κλάδος να σημειώνει τουλάχιστον θετικό EBITDA (στόχος για τη φετινή χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου).

Κομβικό ρόλο για την επιδίωξη των δύο προαναφερθέντων στόχων παίζει η αναμενόμενη δικαστική έγκριση του προγράμματος αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, που κατατέθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτριών τραπεζών. Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει επιμήκυνση περιόδου αποπληρωμής έως το 2035 με περίοδο χάριτος και η εκδίκαση της υπόθεσης έλαβε χώρα τον περασμένο Σεπτέμβριο (η απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμη).

Είναι προφανές πως μια δικαστική έγκριση του προγράμματος αναδιάρθρωσης θα δώσει σημαντικά χρονικά περιθώρια στην Επίλεκτο προκειμένου να επεκτείνει τις κερδοφόρες δραστηριότητές της στην ενέργεια και να περιορίσει τις απώλειές της στο κομμάτι της κλωστοϋφαντουργίας.

Κύκλοι πάντως προσκείμενοι στην εισηγμένη εταιρεία υποστηρίζουν πως για να μπορέσει να επιβιώσει και να αναπτυχθεί η κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα χρειάζεται από την πλευρά της Πολιτείας η άρση μιας σειράς αντικινήτρων, όπως για παράδειγμα τα υψηλά επιτόκια και οι πολύ μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, η Ελλάδα θα πρέπει να συμπορευτεί με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή και όχι σε υπηρεσίες που σχετίζονται με δανεικό χρήμα.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v