Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Πωλεί τον κλάδο φωτοβολταϊκών της

Οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για την πώληση του κλάδου των Φωτοβολταϊκών, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου της εταιρείας στο Τάχυ Θηβών, εντός του οποίου βρίσκεται ο Φωτοβολταϊκός σταθμός.

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Πωλεί τον κλάδο φωτοβολταϊκών της

Απόφαση για την πώληση του κλάδου των Φωτοβολταϊκών, καλούνται να πάρουν οι μέτοχοι της ΕΛΒΙΕΜΕΚ στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου, στις 12:00. 

Όπως αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για την πώληση του κλάδου των Φωτοβολταϊκών, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου της εταιρείας στο Τάχυ Θηβών, εντός του οποίου βρίσκεται ο Φωτοβολταϊκός σταθμός.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 6 Μαρτίου 2018,  χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 19 Μαρτίου 2018, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v