Τα σχέδια της Farralon Capital για τη Euromedica

Ποιες οι προθέσεις της Farralon Capital για τον Όμιλο, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς δανείων που ξεπερνούν τα €200 εκατ. Τι σκέφτεται για ρευστότητα, μετοχική σύνθεση, management και προσωπικό.

Τα σχέδια της Farralon Capital για τη Euromedica

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταβίβαση δανείων του Ομίλου Euromedica, ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, στη Farralon Capital, με αποτέλεσμα το γνωστό fund να αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο πιστωτή της εισηγμένης και παράλληλα μέτοχό της με ποσοστό 8,3%.

Με δεδομένα το σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας της Euromedica και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς πιστωτές, δημόσιο-ταμεία και εργαζόμενους, ο ρόλος της Farralon Capital θεωρείται πλέον κομβικός για τη βιωσιμότητα της εισηγμένης.

Με βάση άλλωστε τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή στις 31/12/2016:

α) Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Οµίλου είχαν καταστεί αρνητικά και συνέτρεχε η περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20 για την Εταιρεία και για ορισµένες εταιρείες του οµίλου.

β) Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά 367,8 εκατ. και 448,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

γ) Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου περιλαµβάνονται ληξιπρόθεσµες οφειλές συνολικού ποσού 349,1 εκατ. και 416,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, κύκλοι της αγοράς θεωρούν βέβαιο πως η Farralon Capital θα αναλάβει σύντομα σειρά πρωτοβουλιών -και ενδεχομένως θα προχωρήσει και σε άσκηση πιέσεων- με στόχο την ουσιαστική αναδιοργάνωση της Euromedica.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους που φαίνεται να έχουν αντίληψη των προθέσεων του ξένου fund, «θα αποτελούσε μεγάλη έκπληξη, αν η Farralon συναινούσε στη συνέχιση της ίδιας ρότας. Η Euromedica θέλει άμεσα φρέσκο χρήμα -πράγμα που θα οδηγήσει σε ουσιαστική αλλαγή τη μετοχική της σύνθεση και τις υπάρχουσες ισορροπίες-, κατάλληλη διαγραφή υποχρεώσεων, νέες ιδέες και αλλαγή management προκειμένου το εγχείρημα της αναδιάρθρωσης να στεφθεί με επιτυχία. Τα λάθη του παρελθόντος δεν θα πρέπει να επαναληφθούν.

Επίσης, η Farralon Capital δεν επένδυσε στα τυφλά. Εξαγόρασε τα δάνεια της Euromedica επειδή γνωρίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες ανάπτυξης του Ομίλου, υπό την προϋπόθεση βέβαια των αλλαγών που προαναφέρθηκαν. Οι εξελίξεις στον κλάδο της υγείας είναι ραγδαίες, το τοπίο αλλάζει και η Euromedica θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί τη συγκυρία.

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα, πέρα από το ευρύτατο δίκτυο, συγκαταλέγεται και το προσωπικό, στην ανοχή, στην υπομονή και στον επαγγελματισμό του οποίου οφείλεται η μέχρι σήμερα επιβίωση της Euromedica. Το ξένο fund θα επιδιώξει να στηρίξει τους εργαζόμενους του Ομίλου».

 

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus