Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Στο €0,30 η τιμή διάθεσης των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου

Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία έκδοσης τρείς νέες μετοχές για κάθε τέσσερις παλιές.

Foodlink: Στο €0,30 η τιμή διάθεσης των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου

Η Foodlink ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο καθόρισε την τιμή διάθεσης των 0,30 ευρώ για εκάστη εκ των 10.005.765 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, οι οποίες θα εκδοθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3.001.729,50 ευρώ με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία έκδοσης τρείς (3) νέες μετοχές για κάθε τέσσερις (4) παλιές.

Υπενθυμίζεται ότι η Γ.Σ. της 19.01.2018 όρισε ως προθεσμία καταβολής της αύξησης, το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v