Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παπουτσάνης: Στις 3/05 η ΓΣ με θέμα reverse split και επιστροφή κεφαλαίου

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γ.σ. των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε Α' επαναληπτική συνεδρίαση την 14.05.2018.

Παπουτσάνης: Στις 3/05 η ΓΣ με θέμα reverse split και επιστροφή κεφαλαίου

Το διοικητικό συμβούλιο της Παπουτσάνης καλεί τους κ.κ. μετόχους την 03.05.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. σε έκτακτη γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 173.770,19€ με σκοπό την ακύρωση 560.549 ιδίων μετοχών της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,31€ σε 0,62€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split 2:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από 50.236.820 σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 17.331.702,90€ με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,62€ σε 1,31€ ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

4. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών κατά 17.331.702,90€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,31€ σε 0,62€ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

5. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 251.184,10€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,62€ σε 0,61€ ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Α' επαναληπτική συνεδρίαση την 14.05.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25.05.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v