Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Αύξηση τζίρου και κερδών το 2017

Τα Αποτελέσματα προ φόρων του εισηγμένου ομίλου εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.461 χιλ. Ευρώ ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.452 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 743 χιλ. Ευρώ το 2016.

Βογιατζόγλου: Αύξηση τζίρου και κερδών το 2017

Παρά την συνεχιζόμενη ύφεση στην χώρα μας και την παρατεταμένη οικονομική αστάθεια ο Όμιλος Βογιατζόγλου Systems κατάφερε για την χρήση 2017 να εμφανίσει κέρδη μετά από φόρους ύψους 1.452 χιλ. Ευρώ και αύξηση του Κύκλου Εργασιών της τάξεως του 9,71%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2016.

Η μητρική εταιρεία Βογιατζόγλου Systems A.E. εμφάνισε αύξηση του Κύκλου Εργασιών της τάξεως του 9,23% και τα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη ύψους 1.765 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.373 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2016.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. για την χρήση 2017 διαμορφώθηκε στα 21.504 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,71% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2016 (19.600 χιλ. Ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7.317 χιλ. Ευρώ αυξημένα κατά 10,64% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2016 (6.613 χιλ. Ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 1.896 χιλ. Ευρώ (1.200 χιλ. Ευρώ το 2016). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 1.661 χιλ. Ευρώ (994 χιλ. Ευρώ το 2016).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.461 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 862 χιλ. Ευρώ το 2016), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.452 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 743 χιλ. Ευρώ το 2016).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 16.186 χιλ. Ευρώ έναντι 14.819 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,23%. Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 5.701 χιλ. Ευρώ αυξημένα κατά 10,57% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2016 (5.156 χιλ. Ευρώ).

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.645 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 896 χιλ. Ευρώ το 2016). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) έφτασαν τις 1.464 χιλ. Ευρώ (κέρδη 722 χιλ. Ευρώ το 2016). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.704 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.405 χιλ. Ευρώ το 2016, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 1.765 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.373 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2016. Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή για την εταιρεία διαμορφώνεται σε 0,2790 Ευρώ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v