Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τζιρακιάν: Στο 18,38% το ποσοστό της Ειρήνης Κεβορκιάν

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει από 03.05.2018 η κα Ειρήνη Κεβορκιάν στην Εταιρεία, από κοινού με την κα Μάιντα Τζιρακιάν, ανέρχεται σε 18,38%.

Τζιρακιάν: Στο 18,38% το ποσοστό της Ειρήνης Κεβορκιάν

Η Σωληνουργεία Λιμπάρ Τζιρακιάν Profil, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 7 Μαΐου 2018 από τις κάτωθι μετόχους, ανακοίνωσε ότι στις 3 Μαΐου 2018, η κα Μάιντα Τζιρακιάν μετέφερε 55.367 κοινές ανώνυμες μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου από την ατομική της μερίδα στην κοινή επενδυτική μερίδα «ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΜΑΪΝΤΑ (ΚΕΜ)», με συνδικαιούχο τη θυγατέρα της Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,63 %, επί συνόλου 1.524.000 κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας.

Πριν την ανωτέρω πράξη, η κα Ειρήνη Κεβορκιάν κατείχε 224.733 κοινές ανώνυμες μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 14,75% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Eταιρείας, μέσω της κοινής επενδυτικής μερίδας «ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΜΑΪΝΤΑ (ΚΕΜ)».

Επομένως, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει από 03.05.2018 η κα Ειρήνη Κεβορκιάν στην Εταιρεία, από κοινού με την κα Μάιντα Τζιρακιάν, ανέρχεται σε 18,38 %, ήτοι υπερέβη το όριο του 15% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς επίσης σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, καθώς το ποσοστό της αυξήθηκε από 14,75% σε 18,38%.

Το συνολικό ποσοστό των κοινών ανωνύμων μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η κα Μάιντα Τζιρακιάν στην Εταιρεία δεν μεταβλήθηκε με την ανωτέρω πράξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v