Flexopack: Στις 29 Ιουνίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τη μη διανομή μερίσματος και τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και προσωπικό της Εταιρείας, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Flexopack στις 29/6.

Flexopack: Στις 29 Ιουνίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Flexopack την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017).

Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων.

Θέμα 8ο: Εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδάφιο β΄ και γ΄ του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Θέμα 9ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 10ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 586.001,20 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 Ευρώ (από 0,54 Ευρώ σε 0,59 Ευρώ).

Θέμα 11ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 586.001,20 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 Ευρώ (από 0,59 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ) και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 12ο: Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Θέμα 13ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 14ο: Επιβεβαίωση και επικύρωση της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, που έλαβε χώρα από την προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2017 και έγκριση του συνόλου των πράξεων και δηλώσεων αυτού.

Θέμα 15ο: Ενημέρωση-ανακοίνωση για την εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων αναφορικά με την εν λόγω εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 16ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Θέμα 17ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v