Ανδρομέδα: Λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Μέχρι την 6.6.2018, ημερομηνία λήξης του προγράμματος, η Εταιρία προέβη στην αγορά 16.472 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 14,36 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 3,944 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Ανδρομέδα: Λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η Εταιρία ALPHA TRUST-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. ανακοίνωσε τη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 7.6.2016 και προέβλεπε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% του συνόλου των μετοχών της, με ανώτατη τιμή αγοράς τα 50,00 ευρώ και κατώτατη τιμή αγοράς το 1,00 ευρώ ανά μετοχή.

Μέχρι την 6.6.2018, ημερομηνία λήξης του προγράμματος, η Εταιρία προέβη στην αγορά 16.472 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 14,36 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 3,944 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v