Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: ΕΓΣ για ΚΟΔ έως 6,5 εκατ. ευρώ και έκτακτο μέρισμα

Στην έκτακτη γενική συνέλευση θα συζητηθεί η διανομή έκτακτου μερίσματος 790.618 ευρώ καθώς και η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου για τη χρηματοδότηση αγοράς και βελτίωσης εγκαταστάσεων και του κόστους μετεγκατάστασης.

Paperpack: ΕΓΣ για ΚΟΔ έως 6,5 εκατ. ευρώ και έκτακτο μέρισμα

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει στις 10 Ιουλίου η Paperpack, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 6,5 εκατ. ευρώ και για τη διανομή έκτακτου μερίσματος 0,2 ευρώ ανά μετοχή. 

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ, διάρκειας έως δεκαπέντε έτη και έγκριση των όρων έκδοσής του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του ν. 3156/2003, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση αγοράς και βελτίωσης εγκαταστάσεων ακινήτου, καθώς και την χρηματοδότηση του κόστους μετεγκατάστασης της εταιρείας  στο νέο ακίνητο.

2. Διανομή στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 790.618,00€, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,20 ανά μετοχή (επί συνόλου 3.353.090 μετοχών της εταιρίας) το οποίο αποτελεί μέρος από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10ης Ιουλίου 2018, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση  στις 24 Ιουλίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v