Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Διανέμει μέρισμα 0,28 ευρώ ανά μετοχή

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 20η Ιουνίου 2018 (Record Date*).

ΓΕΚΕ: Διανέμει μέρισμα 0,28 ευρώ ανά μετοχή

Σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΓΕΚΕ, της 14ης Ιουνίου 2018, εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος χρήσης 2017 ποσού 0,28 ευρώ ανά μετοχή.

Στο προς διανομή μέρισμα 0,28 ευρώ ανά μετοχή θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 15%, και κατά συνέπεια το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή, θα διαμορφωθεί σε 0,238 ευρώ.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 20η Ιουνίου 2018 (Record Date*).

Από την 19η Ιουνίου 2018 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v