Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Στις 5 Ιουλίου η αποκοπή μερίσματος €0,45/μετοχή

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018.

ΟΛΘ: Στις 5 Ιουλίου η αποκοπή μερίσματος €0,45/μετοχή

Η ΟΛΘ Α.Ε ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2018, το μέρισμα για τη χρήση 2017 ανέρχεται σε 0,45€ ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%, ήτοι σε 0,3825€ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Record Date) ορίσθηκε η Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "Record Date".

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v