Κρι-Κρι: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,115 ευρώ

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 23/8/2018, ενώ η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 29/8.

Κρι-Κρι: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,115 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 και την αγορά ιδίων μετοχών έως του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενέκριναν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Κρι-Κρι, στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου. 

Αναλυτικότερα, στην τακτική γενική συνέλευση εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2017, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,115 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 23/8/2018. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2017 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 24/8/2018 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 29/8/2018, με πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς.

Επίσης, εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα, η εταιρεία θα δικαιούται, στο χρονικό διάστημα από 4/7/2018 έως 30/6/2019, να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι του 5% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε το ποσό των €6,00 ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των €2,00 ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v