Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Audiovisual

Πρόεδρος του ΔΣ ο Ι. Βαρδιγονιάννης και διευθύνων σύμβουλος ο Απ. Βούλγαρης.

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Audiovisual

Η Audiovisual ενημερώνει ότι την 02.07.2018 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την 29.06.2018, με διετή θητεία έως 30.06.2020, και έγινε κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

1. Ιωάννη Βαρδινογιάννη του Θεοδώρου, μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρο,

2. Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,

3. Κίμωνα – Νικόλαο Φραγκιάδη του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος,

4. Θωμά Ρούμπα του Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος,

5. Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίου, μη εκτελεστικό μέλος,

6. Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του Γεωργίου - Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

7. Αννα – Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v