Πανγαία: Στα 64,74 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη στο εξάμηνο

Το σύνολο του κύκλου εργασιών αφορά σε έσοδα από μισθώματα και ανήλθε σε 60,7 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, έναντι 57,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 4,8%.

Πανγαία: Στα 64,74 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη στο εξάμηνο

Κέρδη ύψους 64,74 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Εθνική Πανγαία το πρώτο εξάμηνο, έναντι κερδών 41,24 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Επιπλέον, o κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 4,8% και ανήλθε σε €60,7 εκατ. έναντι €57,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν από €49,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017 σε €51,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018 (αύξηση 3,5%).

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε €29,7 εκατ. έναντι κέρδους €6,9 για το α’ εξάμηνο του 2017. Ως αποτέλεσμα τα κέρδη περιόδου του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €64,7 εκατ. (έναντι κερδών €41,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017) καταγράφοντας αύξηση 57,0%.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2018 ανήλθε σε €1.236,1 εκατ. ή €4,84 ανά μετοχή έναντι €1.227,6 εκατ. και €4,80 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Την 30η Ιουνίου 2018 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 345 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.039 χιλ. τ.μ. Τα περισσότερα από τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα, δεκατέσσερα ακίνητα είναι στην Ιταλία, δύο στη Ρουμανία, δύο στην Κύπρο και ένα στη Βουλγαρία. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2018 ανερχόταν €1.656 εκατ. (31.12.2017: €1.581 εκατ.).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v