Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Στις 5/10 η ΓΣ για έκδοση ομολόγου έως €3,8 εκατ.

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού μέχρι € 3.800.000,00 εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της Καραμολέγκος.

Καραμολέγκος: Στις 5/10 η ΓΣ για έκδοση ομολόγου έως €3,8 εκατ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Καραμολέγκος, καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής'

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού ευρώ μέχρι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (€ 3.800.000,00) εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003.

2) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

3) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v