Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για το Πλαίσιο

Ο ως άνω μερικός φορολογικός έλεγχος έπειτα από τον έλεγχο των συνυποβληθέντων δικαιολογητικών κατέληξε στην επιστροφή του αιτηθέντος ποσού 592 χιλ. ευρώ, το οποίο είχε προκύψει πιστωτικό ως αποτέλεσμα από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015.

Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για το Πλαίσιο

Η Πλαίσιο ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο μερικός φορολογικός έλεγχος, που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, της εμπρόθεσμα υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 αναφορικά με την επιστροφή του πιστωτικού ποσού που προέκυψε από την εκκαθάρισή της.

Ο ως άνω μερικός φορολογικός έλεγχος έπειτα από τον έλεγχο των συνυποβληθέντων δικαιολογητικών κατέληξε στην επιστροφή του αιτηθέντος ποσού 592 χιλ. ευρώ, το οποίο είχε προκύψει πιστωτικό ως αποτέλεσμα από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015.

Από τα παραπάνω δεν προέκυψε ουδεμία επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v