Πρόστιμο 27,6 εκατ. στην Ελαΐς-Unilever από την Επ. Ανταγωνισμού

Παροχή καταχρηστικών εκπτώσεων με ρήτρα μη προβολής ανταγωνιστικών προϊόντων και κάθετη σύμπραξη προσάπτει η Επιτροπή στη γνωστή εταιρεία και επιβάλλει βαρύ πρόστιμο. Επιπλέον 10.000 ευρώ για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης στην απόφαση.

Πρόστιμο 27,6 εκατ. στην Ελαΐς-Unilever από την Επ. Ανταγωνισμού

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με απόφασή της στις 23.07.2018, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977 (πλέον άρθρων 1 και 2 ν. 3959/2011), καθώς και των 81 και 82 ΣυνθΕΚ (πλέον άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΈ), από την εταιρία με την επωνυμία ΕΛΑΪΣ-UNILEVER σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας της εταιρίας με το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο για τη διάθεση των προϊόντων μαργαρίνης, διαπίστωσε:

α) ομόφωνα ότι η EΛΑΪΣ-UNILEVER παραβίασε τα άρθρα 2 του ν. 703/77 (πλέον 2 του ν. 3959/2011) και 102 ΣΛΕΕ (με την παροχή καταχρηστικών εκπτώσεων στόχου και με τη ρήτρα μη προβολής ανταγωνιστικών προϊόντων) για το χρονικό διάστημα από 19.6.2002 έως και 21.10.2008.  

β) κατά πλειοψηφία ότι η EΛΑΪΣ-UNILEVER παραβίασε τα άρθρα 1 του ν.703/77, 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ με τη συμμετοχή της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη (καθορισμό τιμών μεταπώλησης, απαγόρευση ενεργητικών και παθητικών πωλήσεων, ρήτρα μη άσκησης ανταγωνισμού) για το χρονικό διάστημα 26.9.1996 έως και τουλάχιστον 31.12.2017.

Οπως συμπληρώνεται στη σχετική ανακοίνωση, αποφάσισε επίσης και επέβαλε:

α) ομόφωνα στην ίδια εταιρία ΕΛΑΪΣ-UNILEVER πρόστιμο €8.669.370,11 για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 2 του ν. 703/77 (ήδη άρθρο 2 του ν. 3959/2011) και 102 ΣΛΕΕ και

β) κατά πλειοψηφία €18.892.334,58 για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/77, 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Περαιτέρω υποχρέωσε την εταιρία ΕΛΑΪΣ-UNILEVER να παύσει τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/77, 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ και να παραλείπει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/77, 1 του ν. 3959, 101 ΣΛΕΕ και 2 ν. 703/77 (πλέον 2 του ν. 3959/2011), 102 ΣΛΕΕ στο μέλλον και απείλησε την εν λόγω εταιρία ΕΛΑΪΣ-UNILEVER με χρηματική ποινή/πρόστιμο ποσού €10.000 για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την ως άνω απόφαση, από την ημέρα της δημοσίευσής της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v