Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

D-day για «κόκκινα» δάνεια 800 εκατ. της Alpha

Σήμερα οι δεσμευτικές προσφορές για το project Jupiter. Οι πέντε μονομάχοι, οι κρίσιμες παράμετροι του χαρτοφυλακίου και πού εδράζεται η αισιοδοξία τράπεζας και συμβούλου για ικανοποιητικές προσφορές.

D-day για «κόκκινα» δάνεια 800 εκατ. της Alpha

D-day είναι η σημερινή για το ποιος θα αγοράσει το δεύτερο, μετά το Amoeba, προς πώληση χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις επί ακινήτων.

Το project Jupiter, που τρέχει για λογαριασμό της AlphaBank η Citigroup, ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο, προκαλώντας το ενδιαφέρον του συνόλου των μεγάλων παικτών, που δραστηριοποιούνται στην αγορά εξασφαλισμένων «κόκκινων» εταιρικών δανείων.

Μετά την αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προσφορών, στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού πέρασαν PIMCO, LoneStar, Apollo, Fortress και Centerbridge, οι οποίες καλούνται σήμερα να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες:

-«Κόκκινα» δάνεια περίπου 500 μικρομεσαίων επιχειρήσεων ονομαστικής αξίας 800 εκατ. ευρώ, τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις επί 1.700 ακινήτων

-Ακίνητα, τα οποία έχουν περιέλθει στην τράπεζα, ανακτήσιμης αξίας περίπου 54 εκατ. ευρώ.

Η αξία των 1.700 ακινήτων, που αποτελούν τις εξασφαλίσεις του χαρτοφυλακίου δανείων, υπολογίζεται στα 450 εκατ. ευρώ, ενώ η σύνθεση της αξίας των εξασφαλίσεων, ανά κατηγορία ακινήτων, είναι η εξής: το 36% προέρχεται από ξενοδοχειακά καταλύματα, το 25% από κατοικίες, το 23% από εμπορικά ακίνητα και το υπόλοιπο 16% από άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Το 28% των ενεχυριασμένων ακινήτων βρίσκεται στην Αττική, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα προς πώληση ακίνητα, που έχουν περιέλθει στην κατοχή της τράπεζας, ανέρχεται σε 70%.

Οι κρίσιμες παράμετροι του χαρτοφυλακίου

Συνολικά, η ανακτήσιμη αξία του συνολικού χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με την τράπεζα, ανέρχεται σε 504 εκατ. ευρώ (450 εκατ. η αξία των εξασφαλίσεων των δανείων συν 54 εκατ. η αξία των ακινήτων που έχουν περιέλθει στην κατοχή της τράπεζας) και είναι υψηλότερη από αυτή του project Amoeba.

Από την άλλη, όμως, το χαρτοφυλάκιο χαρακτηρίζεται από υψηλή διασπορά, ενώ στις εξασφαλίσεις περιλαμβάνονται αρκετά οικιστικά ακίνητα (σ.σ. περίπου 600). Επομένως, σύμφωνα με ενδιαφερόμενους επενδυτές, η διαδικασία ανάκτησης θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο και δουλειά σε σχέση με το Amoeba.

Οι παραπάνω δυσκολίες δεν αναμένεται να αποδειχθούν καθοριστικές, λόγω του υψηλού ανταγωνισμού (σ.σ. 5 μεγάλοι επενδυτές) και του γεγονότος ότι κανείς εξ αυτών δεν έχει αποκτήσει χαρτοφυλάκιο με «κόκκινα» εταιρικά δάνεια στην Ελλάδα.

Όπως έχει διαπιστωθεί από τη διεθνή εμπειρία, αυτός που μπαίνει πρώτος σε μια τοπική αγορά διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς αποκτά λεπτομερή εικόνα για τα χαρακτηριστικά της υποκατηγορίας, στην οποία δραστηριοποιείται.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v