Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σελόντα: Συντονισμός Linnaeus και τριών μετόχων στις συζητήσεις πώλησης

Η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι το Linnaeus, οι Ι. και Β. Στεφανής και ο Γ. Ανδριανόπουλος συμφώνησαν να ενεργήσουν συνδυασμένα στις ενδεχόμενεες συζητήσεις πώλησης των μετοχών τους στην εταιρία.

Σελόντα: Συντονισμός Linnaeus και τριών μετόχων στις συζητήσεις πώλησης

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Ανώνυμος Εταιρεία Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό, ότι στις 26.10.2018 έλαβε από τη νόμιμη εκπρόσωπο της μετόχου εταιρείας με την επωνυμία «Linnaeus Capital Partners B.V» ως εκπρόσωπος αφενός της εν λόγω εταιρείας και αφετέρου των μετόχων Ιωάννη Στεφανή, Βασίλη Στεφανή και Γιάννη Ανδριανόπουλο ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία:

Οι μέτοχοι της εταιρείας:

1. Ιωάννης Στεφανής, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος εμμέσως ή αμέσως 8.635.985 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,52% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

2. Βασίλης Στεφανής, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος εμμέσως ή αμέσως 3.900.665 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,59% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

3. Γιάννης Ανδριανόπουλος, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος εμμέσως ή αμέσως 1.093.440 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,45% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

4. «Linnaeus Capital Partners B.V» μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 9.909.743 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,04% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,

ανακοινώνουν, ότι συμφώνησαν να ενεργήσουν συνδυασμένα και από κοινού (en bloc) σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την πώληση του συνόλου των μετοχών που τα συμβαλλόμενα μέρη κατέχουν στην εταιρεία.

Η εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v