Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίλεκτος: Τη μη διανομή μερίσματος θα προτείνει το ΔΣ

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με την εταιρεία.

Επίλεκτος: Τη μη διανομή μερίσματος θα προτείνει το ΔΣ

Η Eπίλεκτος ανακοινώνει στο επενδυτικό  κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με το οποίο:

1. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης  01.07.2017 -30.06.2018 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stiafilco.com)  και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) την  Τετάρτη 31 Οκτωβρίου (μετά  την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).

2. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου  2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των  Μετόχων την μη διανομή  μερίσματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v