Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι-Κρι: Στις 12/12 η ΓΣ για τροποποίηση των όρων ομολογιακού

Την τροποποίηση όρων της από 16-12-2013 σύμβασης κάλυψης ομολογιακού δανείου ιδιωτικής τοποθέτησης, συνολικού ποσού €5.000.000, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Κρι-Κρι.

Κρι-Κρι: Στις 12/12 η ΓΣ για τροποποίηση των όρων ομολογιακού

Στις 12 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της ΚΡΙ ΚΡΙ στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ο χλμ. Σερρών –Δράμας, 62125, Σέρρες.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση τροποποίησης όρων της από 16-12-2013 σύμβασης κάλυψης ομολογιακού δανείου ιδιωτικής τοποθέτησης, συνολικού ποσού €5.000.000, όπως αυτό ισχύει μετά την προηγούμενη τροποποίησή του με την από 01-12-2016 πρόσθετη πράξη.

2) Επέκταση-τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού προκειμένου, αφ' ενός, να περιληφθεί όρος δυνατότητας δημιουργίας από την εταιρεία θεματικών εκπαιδευτικών ψυχαγωγικών πάρκων συναφών με το παραγωγικό και εμπορικό αντικείμενο της δράσεων και επιχειρηματικής εκμετάλλευσης αυτών και, αφ' ετέρου, να περιληφθεί όρος δυνατότητας δημιουργίας από την εταιρεία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από τα υγρά λύματα της εταιρείας και παραγωγής και εμπορίας (εκμετάλλευσης) ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως βιομάζας .

3) Κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας ώστε να ενσωματωθεί η παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 3 αυτού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v