Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ματαιώθηκε η γενική συνέλευση της Alpha Trust Ανδρομέδα

Οιμέτοχοι έχουν προσκληθεί σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Δεκεμβρίου 2018

Ματαιώθηκε η γενική συνέλευση της Alpha Trust Ανδρομέδα

Τη ματαίωση της προγραμματισμένης για σήμερα 28.11.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ανακοίνωσε η Alpha Trust Ανδρομέδα, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας.

Οιμέτοχοι έχουν προσκληθεί σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό τη διαγραφή ιδίων μετοχών δια της ακυρώσεως αυτών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
  2. Μεταβολή της διάρκειας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.
  3. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v