Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της Ντόπλερ

Το ΔΣ έκανε αποδεκτή την παραίτηση της κ. Αικατερίνης Καρφοπούλου και όρισε νέο μέλος τον κ. Λεωνίδα Μαραγκό.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της Ντόπλερ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ντόπλερ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία» ανακοίνωσε ότι την 23 Νοεμβρίου συνήλθε  Διοικητικό Συμβούλιο, με θέματα ημερησίας διάταξης σχετικά με την αποδοχή παραίτησης μέλους, ορισμός νέου μέλους και συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ.

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, το Δ.Σ έκανε αποδεκτή τη παραίτηση της κας Καρφοπούλου Αικατερίνης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, το Δ.Σ διόρισε ως νέο μέλος  του Δ.Σ τον κο Μαραγκό Λεωνίδα. Η εκλογή αυτή του νέου μέλους Δ.Σ. θα τεθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Έπειτα τα νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, μετά από ψηφοφορία, ως εξής:

  1. Σταυρόπουλος Σταύρος – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  2. Ιωάννης Βαγγελάτος – Αντιπρόεδρος
  3. Ανθούλα Σταυροπούλου - μέλος
  4. Λεωνίδας Μαραγκός - μέλος
  5. Ιωάννης Παπαδόπουλος – μέλος

Περαιτέρω αποφασίστηκε όπως την εταιρεία συνεχίζει να εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Σταυρόπουλος Σταύρος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v