Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Εκτακτη ΓΣ για την ΑΜΚ ως 1,5 εκατ. ευρώ στις 4 Ιανουαρίου

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως 1,5 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Βαρβαρέσος: Εκτακτη ΓΣ για την ΑΜΚ ως 1,5 εκατ. ευρώ στις 4 Ιανουαρίου

Μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Βαρβαρέσος ΑΕ κατά την συνεδρίασή του της 12 Δεκεμβρίου 2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 04 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

Το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης έχει ως εξής:

Επανασυζήτηση του θέματος 2 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 07.08.2018 που συγκλήθηκε με την από 16.07.2018 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και πραγματοποιήθηκε την 07.08.2018, ήτοι του θέματος για την «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 1.500.000,00 Ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου», καθότι οι διαδικασίες για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου βρίσκονται σε εξέλιξη από τις Αρμόδιες Αρχές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v