Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

B&F Ενδυμάτων: Συμφωνητικό 12ετούς μίσθωσης ακινήτου της

η εταιρεία B&F A.B.E.E. Ενδυμάτων μίσθωσε με ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης το ως άνω κτίριο. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δωδεκαετής και το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος.

B&F Ενδυμάτων: Συμφωνητικό 12ετούς μίσθωσης ακινήτου της
Η εταιρεία B&F A.B.E.E. Ενδυμάτων γνωστοποίησε πως με την από 31/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της αποφασίστηκε η χορήγηση άδειας για την κατάρτιση σύμβασης μισθώσεως του κτιρίου επί της Λεωφόρου Ηρακλείου, αρ. 454, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, από την εταιρεία «Αναστάσιος Μπιθαρας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία - Βιομηχανία Ετοιμων Ενδυμάτων».

Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία B&F A.B.E.E. Ενδυμάτων μίσθωσε με ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης το ως άνω κτίριο. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δωδεκαετής και το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v