Αγωγές από Folli Follie κατά του Δημήτρη Κουτσολιούτσου

Μήνες μετά την δημοσιοποίηση του καυτού πορίσματος της Alvarez & Marsal, το Δ.Σ. της εταιρείας δηλώνει ότι καταθέτει σε Ελλάδα και Χονγκ Κονγκ αγωγές κατά των Δημήτρη Κουτσολιούτσου, Law Chiu Chuen και Ιωάννη Μπεγιέτη που υπέγραψαν τις οικονομικές καταστάσεις της FFGS.

Αγωγές από Folli Follie κατά του Δημήτρη Κουτσολιούτσου

Στην απόφαση να στραφεί νομικά κατά όσων υπέγραψαν τις οικονομικές καταστάσεις στην Ασία κατέληξε σύμφωνα με ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο η Folli Follie. Η απόφαση αυτή, έρχεται μήνες μετά την δημοσιοποίηση του καυτού πορίσματος της Alvarez & Marsal που αποκάλυψε αποκλίσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Στα τρία ονόματα περιλαμβάνεται και αυτό του Δημήτρη Κουτσολιούτσου ενώ υποστηρίζεται ότι «η Εταιρεία επιφυλάσσεται να στραφεί στο μέλλον και κατά άλλων προσώπων, σε περίπτωση που κατά την πορεία της συνεχιζόμενης έρευνας προκύψουν σχετικές ευθύνες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει στο επενδυτικό κοινό την εξής ενημέρωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την άσκηση αγωγών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Χονγκ Κονγκ κατά των διευθυντών (directors) της θυγατρικής εταιρείας FF Group Sourcing Limited (“FFGS”), οι οποίοι υπέγραψαν τις οικονομικές καταστάσεις της FFGS για την χρήση 2017, κκ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου και Law Chiu Chuen, καθώς και κατά του Οικονομικού Διευθυντή της FFGS, κ. Ιωάννη Μπεγιέτη, επί τη βάσει των πορισμάτων της Alvarez & Marsal, για την ζημία που υπέστη η Εταιρεία από παράνομες πράξεις και παραλείψεις αυτών. Επίσης, αποφασίστηκε να δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των ιδίων προσώπων στο πλαίσιο της εξελισσόμενης διαδικασίας ενώπιον των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να στραφεί στο μέλλον και κατά άλλων προσώπων, σε περίπτωση που κατά την πορεία της συνεχιζόμενης έρευνας προκύψουν σχετικές ευθύνες. Η Εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό κατά την άσκηση των εν λόγω αγωγών.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους

Το παζάρι με τους ομολογιούχους συνεχίζεται, σύμφωνα με γνωστοποίηση της εταιρείας προς τις χρηματιστηριακές αρχές. Όπως σημειώνει «Κατόπιν της αναβολής της συνέλευσης των Ομολογιούχων στις 9.1.2019 ελλείψει απαρτίας, η Εταιρεία ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι δεν θα συγκληθεί εξ αναβολής συνέλευση των Ομολογιούχων, καθώς οι συζητήσεις με τους συμβούλους της Επιτροπής και των κατόχων ομολόγων Schuldschein για την οριστικοποίηση και την συμφωνία επί των συγκεκριμένων όρων της Αναδιάρθρωσης του Ομίλου είναι ακόμα εν εξελίξει».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (η «Εταιρεία») παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με το από 18.12.2018 υπόμνημα πρόσκλησης για συναίνεση (το «Υπόμνημα Πρόσκλησης για Συναίνεση»), απευθυνόμενο προς τους κατόχους των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων ποσού 249.500.000 € λήξεως το 2019 εκδοθέντων από την FF Group Finance Luxembourg S.A. (οι «Ομολογιούχοι»).

Εκτός αν υπάρχει άλλος ορισμός εντός της παρούσας ή από το νόημα προκύπτει κάτι διαφορετικό, όροι με κεφαλαία αρχικά που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το ίδιο νόημα με αυτό που τους αποδίδεται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης Συναίνεσης και στην από 18.12.2018 ανακοίνωση της Εταιρείας.

Κατόπιν της αναβολής της συνέλευσης των Ομολογιούχων στις 9.1.2019 ελλείψει απαρτίας, η Εταιρεία ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι δεν θα συγκληθεί εξ αναβολής συνέλευση των Ομολογιούχων, καθώς οι συζητήσεις με τους συμβούλους της Επιτροπής και των κατόχων ομολόγων Schuldschein για την οριστικοποίηση και την συμφωνία επί των συγκεκριμένων όρων της Αναδιάρθρωσης του Ομίλου είναι ακόμα εν εξελίξει.

Η Εταιρεία συνεχίζει να συζητά ενεργά με όλους τους πιστωτές του Ομίλου, προκειμένου να οριστικοποιήσει τους όρους της προτεινόμενης Αναδιάρθρωσης, με σκοπό να διασφαλίσει την λειτουργική και οικονομική της ανάκαμψη και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους τους ενδιαφερομένους. Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αισιοδοξεί ότι, εντός των επομένων εβδομάδων, θα είναι σε θέση να παρουσιάσει νέο υπόμνημα πρόσκλησης για συναίνεση, το οποίο θα περιλαμβάνει τους τελικούς όρους της Αναδιάρθρωσης που θα προταθεί ενώπιον νέας συνέλευσης Ομολογιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Trust Deed.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v