Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σελόντα-Νηρέας: Η έγκριση Κομισιόν και τα επόμενα βήματα

Θέμα ημερών η μεταβίβαση των μετοχών σε Amerra και Mubadala μετά την έγκριση της συναλλαγής από τις Βρυξέλλες. Η κάλυψη των αιρέσεων που έβαλε η ΕΕ και η πορεία προς την δημόσια πρόταση για τις δυο μετοχές.

Σελόντα-Νηρέας: Η έγκριση Κομισιόν και τα επόμενα βήματα

Με αιρέσεις οι οποίες ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενες από την αγορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πώληση των δυο μεγάλων ιχθυοκαλλιεργητικών ομίλων Νηρέα και Σελόντα σε Amerra και Mubadala.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με το πέρασμα των μετοχών στους νέους αγοραστές θεωρείται θέμα λίγων ημερών, ενώ θα ακολουθήσει η συμμόρφωση των νέων ιδιοκτητών στους όρους που έθεσαν οι Βρυξέλλες.

Η χρονική διάρκεια της προσαρμογής δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια, ωστόσο κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι θα πρόκειται για εβδομάδες ή έστω για λίγους μήνες. Μετά και την κάλυψη αυτών των αιρέσεων, τότε αναμένεται να εξεταστεί και το μετοχικό «ζήτημα», το οποίο αφορά την υποβολή Δημοσίων Προτάσεων στις δυο εταιρείες των νέων αγοραστών προς τους μετόχους μειοψηφίας.

Όπως είναι γνωστό η τιμή της δημόσιας πρότασης θα είναι η μεγαλύτερη εκ των δυο: α) του σταθμικού μέσου όρου του «τότε» τελευταίου εξαμήνου και β) της εύλογης τιμής που θα ορίσει ανεξάρτητος εκτιμητής.

Η ανακοίνωση η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του κοινού ελέγχου της Andromeda, της Nireus και της Selonda —που δραστηριοποιούνται όλες στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας— από την Amerra και τη Mubadala. Η έγκριση εξαρτάται από δέσμη διορθωτικών μέτρων που προβλέπουν εκποίηση δραστηριοτήτων.

Οι Andromeda, Nireus και Selonda, με έδρα και οι τρεις την Ελλάδα, δραστηριοποιούνται στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, και συγκεκριμένα της τσιπούρας και του λαβρακιού. Παράγουν επίσης γόνο τσιπούρας και λαβρακιού, δηλ. πολύ μικρά ψάρια που εκτρέφονται σε εκκολαπτήρια πριν φτάσουν σε μέγεθος κατάλληλο για τη μεταφορά τους σε ιχθυοκλωβούς στην ανοιχτή θάλασσα.

Βάσει της προτεινόμενης εξαγοράς, δύο εταιρείες επενδύσεων θα εξαγόραζαν τις τρεις εταιρείες: η Amerra, με έδρα τις ΗΠΑ, και η Mubadala, με έδρα τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η έρευνα της Επιτροπής

Η Επιτροπή εξέτασε τις συνέπειες της προτεινόμενης πράξης στον ανταγωνισμό στις ακόλουθες αγορές, στις οποίες οι δραστηριότητες της Andromeda, της Nireus και της Selonda αλληλεπικαλύπτονται: i) παραγωγή και προμήθεια μεσογειακών εκτρεφόμενων ιχθύων (δηλ. τσιπούρα και λαβράκι) και ii) παραγωγή και προμήθεια μεσογειακού γόνου τσιπούρας και λαβρακιού.

Όσον αφορά την παραγωγή και την προμήθεια μεσογειακών εκτρεφόμενων ιχθύων, οι εταιρείεςβρίσκονταν σε στενό ανταγωνισμό μεταξύ τους, και η προτεινόμενη πράξη θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο Ευρωπαίο παραγωγό τσιπούρας και λαβρακιού της Μεσογείου.Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, μετά την προτεινόμενη πράξη, οι εταιρείες θα έχουν ισχυρή θέση στην αγορά της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) συνολικά.

Όσον αφορά την παραγωγή και την προμήθεια μεσογειακού γόνου τσιπούρας και λαβρακιού, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, μετά την προτεινόμενη πράξη, οι εταιρείες θα έχουν ισχυρή θέση στην αγορά της Ελλάδας και του ΕΟΧ συνολικά. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, μετά την προτεινόμενη πράξη, οι εταιρείες θα είναι ο μοναδικός παραγωγός γόνου που εφαρμόζει πρόγραμμα έρευνας και αναπαραγωγής τόσο για την τσιπούρα όσο και για το λαβράκι. Τα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής είναι σημαντικά εργαλεία για τη μείωση του κόστους των εκτρεφόμενων ιχθύων και τη βελτίωση της ποιότητας των ιχθύων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες ότι η πράξη, όπως είχε κοινοποιηθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους πελάτες του τομέα των μεσογειακών εκτρεφόμενων ιχθύων, καθώς και του γόνου τσιπούρας και λαβρακιού.

Τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα

Για να απαντήσουν στις ανησυχίες της Επιτροπής, οι εταιρείες προσφέρθηκαν να αναλάβουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

-την εκποίηση των ιχθυοτροφείων που παράγουν 10.000 τόνους μεσογειακών ιχθύων, μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας

-την εκποίηση των εκκολαπτηρίων που παράγουν 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου και τη μεταφορά στον αγοραστή της τεχνογνωσίας στα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής της Nireus και της Selonda.

Αυτές οι δεσμεύσεις εξαλείφουν πλήρως τις ανησυχίες της Επιτροπής όσον αφορά την προμήθεια εκτρεφόμενων μεσογειακών ιχθύων και μεσογειακού γόνου και διασφαλίζουν ότι η εκχωρούμενη επιχείρηση θα αποτελέσει βιώσιμο ανταγωνιστή της συγχωνευθείσας οντότητας, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη πράξη, όπως τροποποιήθηκε με τις δεσμεύσεις, δεν θα δημιουργούσε πλέον προβλήματα ανταγωνισμού στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και στον ΕΟΧ. Η απόφαση της Επιτροπής υπόκειται στον όρο της πλήρους συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v