Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Αντεπίθεση» με επενδύσεις επιχειρεί η Βαρβαρέσος

Κόντρα στα προβλήματα της εταιρείας και τις δυσκολίες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου, οι βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης «βάζουν το χέρι στην τσέπη» χρηματοδοτώντας εκσυγχρονιστικό επενδυτικό πρόγραμμα. Η μελέτη της PWC και ο ρόλος των πιστωτριών τραπεζών.

«Αντεπίθεση» με επενδύσεις επιχειρεί η Βαρβαρέσος

Δεν είναι λίγες οι φορές όπου σε επιχειρηματικές εξελίξεις υπάρχουν δύο ή και περισσότερες «αναγνώσεις».
Ενδεικτική μάλιστα περίπτωση είναι αυτή της δρομολογούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της νηματουργίας Βαρβαρέσος.

Η πρώτη ανάγνωση ξεκινά από τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η γνωστή κλωστοϋφαντουργική μονάδα: Ζημιογόνα αποτελέσματα, υψηλές δανειακές υποχρεώσεις που θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν από τις πιστώτριες τράπεζες και φυσικά δραστηριοποίηση σε έναν κλάδο που έχει υποστεί τα πάνδεινα από το 2005 έως σήμερα.

Στα προβλήματα της εταιρείας θα πρέπει να προστεθούν και αυτά της μετοχής. Με δεδομένα ότι η συμμετοχή των βασικών μετόχων βρίσκεται ήδη στο 81,57% και πως το σύνολο σχεδόν της έκδοσης (τρεις νέες σε κάθε μία παλιά μετοχή προς 0,30 ευρώ) θα καλυφθεί από αυτούς, μετά την ΑΜΚ η οικογένεια Βαρβαρέσου θα βρεθεί με ποσοστό που μπορεί να υπερβαίνει ακόμη και το 95%!

Επίσης, με μια τρέχουσα αποτίμηση στο ταμπλό στα 714 χιλ. ευρώ, μετά την ΑΜΚ η χρηματιστηριακή της αξία θα ανεβεί στο καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 2,188 εκατ. ευρώ, αν συνεκτιμηθεί πως τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης στις 30/6/2018 ήταν μόλις στο ένα εκατ. ευρώ και σήμερα πιθανολογείται πως είναι ακόμη χαμηλότερα.

Υπάρχει όμως και η δεύτερη ανάγνωση: Το γεγονός ότι οι βασικοί μέτοχοι της Βαρβαρέσος -που γνωρίζουν «από πρώτο χέρι» την εταιρεία και τις δυσκολίες του κλάδου- αποφάσισαν να βάλουν το «χέρι στην τσέπη» καλύπτοντας ουσιαστικά το σύνολο της επικείμενης έκδοσης και καταβάλλοντας κάτι λιγότερο από 1,5 εκατ. ευρώ (το 1,125 εκατ. ευρώ το έχουν ήδη προκαταβάλλει).

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της «δεύτερης ανάγνωσης» είναι το ότι τα κεφάλαια της ΑΜΚ (που θα προέλθουν από τους βασικούς μετόχους) σε συνδυασμό με αυτά της κρατικής επιχορήγησης θα χρηματοδοτήσουν επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 4,7 εκατ. ευρώ για απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού (παραγωγή νημάτων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, μείωση κόστους, βελτίωση ποιότητας).

Με άλλα λόγια, οι βασικοί μέτοχοι δείχνουν να πιστεύουν πως «αξίζει τον κόπο» να επενδύσουν περαιτέρω στην εταιρεία, ευελπιστώντας πως η εισηγμένη μπορεί να επιβιώσει και -γιατί όχι- σε βάθος χρόνου να αναπτυχθεί.

Χαρακτηριστικό είναι το ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, σύμφωνα με τη μελέτη που κατατέθηκε στις τράπεζες σε συνεργασία με την PWC, η εισηγμένη «στοχεύει να επιτύχει άμεση βελτίωση στον κύκλο εργασιών της κατά 30% και αύξηση των πωλήσεών της στο εξωτερικό κατά 15% σε σχέση με τις εξαγωγές της προηγούμενης χρονιάς».

Όπως επίσης αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της ΑΜΚ, «οι επενδύσεις που πραγματοποιεί η εταιρία με την αγορά νέων μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής και παραγωγικότητάς της. Στόχος της εταιρίας είναι η αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων ειδικών νημάτων με υψηλό περιθώριο κέρδους και η διείσδυση σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την βιομηχανία, τον επαγγελματικό ρουχισμό και την ιατρική. Το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι θα επιφέρει άνοδο των εξαγωγών και βελτίωση του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων τουλάχιστον κατά δύο μήνες.

Η εταιρία στο πλαίσιο του ανωτέρω Επενδυτικού Σχεδίου έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 2,29 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 826.000 ευρώ από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (βασικοί μέτοχοι) και 1,46 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαιά της.

Με τη σύναψη του μακροπροθέσμου δανείου ύψους 2,37 εκατ. ευρώ (στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος), το ποσοστό που αναλογεί στο Επενδυτικό Σχέδιο θα εισρεύσει ως κεφάλαιο κίνησης στην Εταιρία.

Επιπλέον με την ολοκλήρωση του 50% του επενδυτικού προγράμματος, η εταιρία θα αιτηθεί την εκταμίευση μέρους της κρατικής ενίσχυσης (ήτοι 747.716 ευρώ) από τον Αναπτυξιακό Νόμο, η οποία θα διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης.

Εφόσον ευοδωθούν όλα τα ανωτέρω η διοίκηση εκτιμά ότι το κεφάλαιο κίνησης θα επαρκεί για τους επόμενους δώδεκα μήνες για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων της. Στην περίπτωση που δεν ευδοκιμήσουν ή ευδοκιμήσουν μερικώς οι ανωτέρω ενέργειες για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της εταιρίας.

Εάν η αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων ματαιωθεί, η εταιρεία θα χρειαστεί να διαπραγματευτεί εκ νέου την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της με τους δανειστές, με αβέβαιο το χρόνο, το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα μιας νέας τέτοιας διαπραγμάτευσης και σημαντική αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v