Ελτον: Στα 3,49 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη της Ελτον το 2018

Βελτιωμένα τα στοιχεία της Ελτον το 2018 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Στα 132,7 εκατ. τζίρος σε επίπεδο ομίλου.

Ελτον: Στα 3,49 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη της Ελτον το 2018

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στη χρήση του 2018 ανήλθε σε 132,7 εκ. ευρώ
έναντι 126,9 εκ. ευρώ το 2017 σημειώνοντας αύξηση 4,56%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 85,68 εκ. ευρώ από 79,25 εκ. ευρώ το 2017,
σημειώνοντας αύξηση κατά 8,11%.

Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2018, το μικτό περιθώριο
κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας οριακή μείωση τόσο στην Εταιρία όσο
και στον Όμιλο ΕΛΤΟΝ καταγράφοντας ποσοστά 15,79% και 15,58% αντίστοιχα (το 2017 ήταν
16,30% στην Εταιρία και 16,25% στον Όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2018 σε 7,26 εκ. ευρώ από 6,74 εκ. ευρώ της προηγούμενης
χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 7,72%.

Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2018 σε 6,01 εκ. ευρώ από 4,37 εκ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας
αύξηση 37,42%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 4,74 εκ. ευρώ από
3,01 εκ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 57,56%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 5,11 εκ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,32% έναντι των 4,60 εκ. ευρώ που ήταν το 2017.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 3,28 εκ.
ευρώ από 2,07 εκ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 58,00%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 3,49 εκ. ευρώ
από 3,36 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 4,00%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v